Over MakerEducation.nl

MakerEducation.nl wordt georganiseerd door partners uit het onderwijs, bedrijfsleven, bibliotheken, de maker movement, media en festivalorganisaties. Gezamenlijk willen wij maakonderwijs een duurzame plek geven in het onderwijs, zodat ieder kind de kans krijgt zijn/ haar creatieve vermogen en technische vaardigheden te ontwikkelen en de maker en uitvinder in zichzelf te ontdekken.

Vanuit onze gezamenlijke expertise willen we regionaal en nationaal maakonderwijs (zie ook: Wat is Maakonderwijs?) stimuleren en verduurzamen. Door te inspireren, ondersteunen, verbinden, en best practices te presenteren. Hierbij betrekken we een brede doelgroep; van leerlingen en studenten tot docenten en schoolleiders, van ouders tot bibliotheekprofessionals. Met alle activiteiten willen we Makerschap legitimeren en geven we nieuwe waardering aan vakmanschap en ambacht, verrijkt met nieuwe technologieën. Maakonderwijs leidt leerlingen op voor de toekomst, met vaardigheden die zij nodig hebben in de 21e eeuw. Tijdens het landelijke maakfestival laten we de ontwikkeling van jonge maker tot professional zien: van het nabouwen van een Star Wars robot tot het ontwerp van een nieuwe zorgrobot.

Deze doelstellingen vertalen zich naar de volgende programma’s: