Platform Maker Education jaarverslag 2015-2016

Het jaarverslag over de activiteiten en resultaten van Platform Maker Education is gepubliceerd en nu te downloaden.

Platform Maker Education is in september 2015 gestart met het doel een impuls te geven aan de bottom-up maker education beweging in Nederland. Platform Maker Education ondersteunt de maker education beweging, functioneert als vliegwiel, brengt mensen bij elkaar, verbindt verschillende onderwijstypes en sectoren; creatieve industrie, onderwijs, bibliotheken, wetenschap en deelt kennis en informatie. De kracht zit in een netwerk van gepassioneerde en intrinsiek gemotiveerde mensen die tijd en energie in activiteiten stoppen om leren en onderwijs te verbeteren, kinderen de kans te bieden uitvinder te worden en hun creatieve en technische vaardigheden te ontwikkelen.

De beweging zat in een spagaat: enerzijds is zij los van de overheid ontstaan en ligt het eigenaarschap bij degenen die zich er dagelijks mee bezig houden. Anderzijds liep de beweging tegen een drempel aan om impact te hebben en het verschil te maken. Met een pionierssubsidie hebben Platform Bétatechniek (PBT) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de beweging gestimuleerd om maker education in Nederland sterker te maken en het verschil wel te kunnen maken.

Dit is gelukt. De partners FabKlas, Frysklab en Waag Society, hebben alle voorgenomen activiteiten weten te realiseren maar daarnaast ook groot enthousiasme weten op te wekken bij velen stakeholders in het onderwijs en daarbuiten en diverse prijzen en publiciteit voor het onderwerp weten te genereren. Dat blijkt uit het feit dat momenteel in Nederland allerlei initiatieven worden opgezet die de principes en doelstellingen van makers education vertalen naar relevante contexten. Variërend van nieuwe leerlijnen tot aan bibliotheken die hun kerntaken aan het ombouwen zijn naar de nieuwe (digitale) leer en maakrealiteit van de 21e eeuw.

Platform Maker Education heeft aangetoond dat het stimuleren van bottom-up onderwijsinnovatie werkt. Het blijkt mogelijk met relatief beperkte middelen een grote en brede doelgroep te mobiliseren en mee te laten profiteren van stimuleringsmiddelen. Om ervoor te zorgen dat maximale impact wordt bereikt en deze bottom-up beweging stevig en structureel wordt verbonden aan het onderwijs is het onze inschatting dat er nog drie jaar “pionierswerk” moet worden verricht. Waarna het Platform haar doelstelling heeft bereikt en evolueert in een vast thema binnen het onderwijs met haar eigen structuren en netwerken.

Wij hopen op zeer korte termijn meer te kunnen communiceren over de aard en omvang van de volgende activiteiten. Om alvast inzicht te krijgen in ideeën kunt u het jaarverslag hier downloaden en in het laatste hoofdstuk meer lezen over de toekomstplannen.

Het jaarverslag over de activiteiten en resultaten van Platform Maker Education is hier te downloaden.