Mechanisch Theater bij Pabo Emmen

Door Crista Casu en Rob van ’t Veer
2017-06-06

Dirk Kuijt draait triomfantelijk rondjes in een mini Feyenoordstadion. Twee studenten staan er trots bij: hun Mechanisch Theater is gelukt.

Dirk Kuijt draait triomfantelijk rondjes in een mini Feyenoordstadion. De schaal houdt hij in z’n handen en het clublied van Feyenoord schalt van onder de grasmat. Twee studenten staan er stoer en trots bij: hun Mechanisch Theater is gelukt.

Het is de maakweek van ABC-maken. Landelijke aandacht voor
makereducatie. Als W&T-pabo doen we natuurlijk mee. Makereducation past heel goed in het STEAM-concept (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) dat we hanteren om Wetenschap & Technologie vorm te geven op de opleiding en in het werkveld.

Als introductie op de maakdag verrassen we de eerstejaarsstudenten met een megagroot Mechanisch Theater van een doos waar de letters STEAM op draaien en bewegen. Het binnenwerk bestaat uit grote stevige wielen van golfkarton die de stoters draaiend op en neer bewegen. Een indrukwekkend geheel. Ook het model van een krukas, zoals Cornelis Corneliszoon die in 1594 in de houtzaagmolen van Uitgeest toepaste, daagt uit ook een draaiende beweging in een heen-en-weer- gaande beweging om te zetten. De studenten zijn meteen enthousiast en willen ook zoiets maken. Daar hoort nog wel een thema bij: wat moet er dan bewegen (en hoe?)?

Om grip op de materie te krijgen maken de studenten eerst een ontwerp op papier. Daarna maken zij een klein prototype om te onderzoeken of het ontwerp ook werkt zoals ze gedacht hebben. Daarbij doorlopen zij de wetenschappelijke methode: observeren, vragen stellen, hypothese stellen, uitvoeren en conclusies trekken (en weer opnieuw observeren, enz om het ontwerp te optimaliseren).

Het valt nog niet mee om een tent te ontwerpen waarbij beurtelings aan de rechter- en linkerkant een kampeerder z’n hoofd laat zien. Ook de heks die op een bezem om een boom heen vliegt kampt met startproblemen want hoe maak je daar een constructie om heen?
W&T niet alleen als kennisgebied maar vooral ook om vaardigheden te ontwikkelen in omgaan met materialen en gereedschappen. Studenten ontdekken dat de lijm uit een lijmpistool best wel heet wordt ... dat mesjes scherp zijn en dat zelfs een satéprikker een scherpe punt heeft. Maar ook dat het niet zo handig is om een splitpen met lijm vast te zetten. Het idee om een schip daarmee op de golven te laten schommelen loopt dan ook vast.

Ook de houdingsaspecten komen aan bod. Want als voor de zoveelste keer de tandwielen niet draaien is de verleiding om de boel in een hoek te gooien erg groot.

Toch zetten studenten door. En als het na een flink aantal mislukkingen toch gelukt is om dat mooie idee uit van die ballon die door de wolken zweeft om te zetten in een werkend exemplaar zijn ze zelf ook in de wolken!

De vuurtoren is een lastige, want een smalle, hoge doos vormt de basis. De as is een stevige houten stok en die heeft veel gewicht. Door de lengte wiebelt de as behoorlijk heen en weer. Maar de bouwer zet door en prutst uiteindelijk nog een fietslampje
bovenin: draaiend licht!

Ook de heks draait uiteindelijk op haar bezemsteel om een boom heen! Een heel mooie constructie die al denkend en ontwerpend tot stand is gekomen. Net als de constructie met een aantal wiskundige lichamen die op-en-neer en heen-en-weer gaan.

Het heliplatform is ook een juweel van slimheid, doorzettingsvermogen en creativiteit. De heli stijgt op, draait en landt weer op het platform.

Soms vinden de studenten dat hun eindproduct nog niet helemaal naar behoren is. Ze willen dan ook niet ophouden met hun werk, want het moet af en het moet ook mooi!
Daarbij kunnen studenten heel goed kunnen benoemen wat ze van het maken van het Mechanisch Theater geleerd hebben. Natuurlijk de techniek van overbrengingen (van bewegingen), maar ook rekenen (meetkunde), taal (woordenschat), geschiedenis (krukas) en beeldende vorming (vormgeving). Maar ook de houding om te onderzoeken en door te zetten en de vaardigheid om te werken met materialen.

Dat is ook wat wij met STEAM nastreven: geïntegreerd onderwijs waarbij onderzoekend en ontwerpend leren, generieke vaardigheden (waaronder de 21ste century skills) en kennis-, houding- en vaardigheidsdoelen centraal staan. Niet allen voor de studenten maar ook voor hun stageklassen als de studenten dit straks in praktijk uitvoeren.6 juni 2017 - Crista Casu en Rob van ’t Veer - Stenden hogeschool – pabo Emmen