Expert meetings

Tijdens onze expertmeetings op het gebied van maakonderwijs maken we samen concrete plannen om maken, creativiteit en technologie een duurzame plek in het onderwijs te geven. Er zijn sessies voor pionierscholen, bibliotheekprofessionals en onderzoekers. De uitkomsten van de sessies worden gebundeld gepresenteerd aan het einde van de dag.

Pionierscholen
Ambitie: Iedere leerling moet 10% van zijn/haar tijd kunnen maken in het onderwijs.
Leraren, directeuren en bestuurders van pioniersscholen bundelen hun kennis, ervaring en lessons learned in een actieplan om andere scholen te helpen leerlingen te kans te geven minimaal 10% van hun tijd te maken tijdens hun opleiding.
Deze sessie wordt georganiseerd door Arjan van der Meij van De Populier/ FabKlas in Den Haag in samenwerking met Theo Douma, College van Bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen en Curriculum.nu.

Bibliotheken
Ambitie: Ontwerp een nieuwe opleiding voor de bibliotheekprofessional van de toekomst om digitale geletterdheid een duurzame plek in het aanbod van de bibliotheken te geven.
Experts op het gebied van maakonderwijs en digitale geletterdheid vanuit verschillende bibliotheekorganisaties ontwerpen de kaders en uitgangspunten voor de bibliotheekprofessional van de toekomst. Deze sessie wordt georganiseerd door Jeroen de Boer van Frysklab, in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek.

Onderzoekers
Ambitie: Ontwerp de kaders en uitgangspunten voor een institutie-overstijgende onderzoeksagenda op het gebied van maakonderwijs voor de toekomst. Onderzoekers vanuit verschillende instellingen brengen gezamenlijk het Nederlandse onderzoekslandschap op het gebied van maakonderwijs in kaart brengen en maken een onderzoeksagenda voor de toekomst. Deze sessie wordt georganiseerd door Remke Klapwijk van de TU Delft en Peter Troxler van de Hogeschool Rotterdam.